VCBS-004-1000 Alaska White

VCBS-004-1000 Alaska White

Yêu cầu báo giá

Mã sản phẩm : VCBS-004 Alaska

Đóng gói : đang cập nhật

Kích thước : 190 x 190 x80 mm

Trọng lượng : 3,6

Cường độ nén : đang cập nhật

VCBS-004-1000 Alaska White 2
VCBS-004-1000 Alaska White 3
VCBS-004-1000 Alaska White 4
VCBS-004-1000 Alaska White 5
VCBS-004-1000 Alaska White 6