VCB30-020-1000 Bamboo

VCB30-020-1000 Bamboo

Yêu cầu báo giá

Mã sản phẩm : VCB30-020-1000 Bamboo

Đóng gói : đang cập nhật

Kích thước : 290 x 290 x 90 mm

Trọng lượng : đang cập nhật

Cường độ nén : đang cập nhật

VCB30-020-1000 Bamboo 2
VCB30-020-1000 Bamboo 3
VCB30-020-1000 Bamboo 4
VCB30-020-1000 Bamboo 5