VCB30-016-3D LEAF

VCB30-016-3D LEAF

Yêu cầu báo giá

Mã sản phẩm : VCB30-016-3D LEAF

Đóng gói : đang cập nhật

Kích thước : 290 x 290 x 90 mm

Trọng lượng : đang cập nhật

Cường độ nén : đang cập nhật

VCB30-016-3D LEAF 2
VCB30-016-3D LEAF 3
VCB30-016-3D LEAF 4
VCB30-016-3D LEAF 5