VCB30-013-1000 Giza 1

VCB30-013-1000 Giza 1

Yêu cầu báo giá

Mã sản phẩm : VCB30-013-1000 Giza 1

Đóng gói : đang cập nhật

Kích thước : 290 x 290 x 90 mm

Trọng lượng : 10,5 kg/ viên

Cường độ nén : đang cập nhật

VCB30-013-1000 Giza 1 2
VCB30-013-1000 Giza 1 3
VCB30-013-1000 Giza 1 4
VCB30-013-1000 Giza 1 5