VCB-040-1000 Light

VCB-040-1000 Light

Yêu cầu báo giá

Mã sản phẩm : VCB-040-1000

Đóng gói : đang cập nhật

Kích thước : 190 x 190 x 65 mm

Trọng lượng : đang cập nhật

Cường độ nén : đang cập nhật

VCB-040-1000 Light 2
VCB-040-1000 Light 3
VCB-040-1000 Light 4
VCB-040-1000 Light 5