Nguồn gốc gạch bông gió Xi măng

Nguồn gốc gạch bông gió Xi măng

Gạch bông gió trong dân gian còn có cái tên là gạch thông gió, hay gạch hoa gió là một loại gạch lỗ trang trí được áp ở các lỗ thông khí trên tường nhà, mà hầu như gia đình nào cũng khá quen thuộc.

0906830362